• TÜRGAZ

   

  Kazan tesisatı merkezi binalarda mevcut katı ve sıvı yakıtlı kazanların doğalgaz a dönüşümünü sağlamaktayız.

   

  Kazan Dairesinde Doğalgaza Dönüşüm.

  Kazan dairesinin dönüşümünde dikkate alınacak aşamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  " Keşif ve teknik etüt,

  " Kalorifer kazanının uygunluğu ve dönüşüm,

  " Bacanın uygunluğu,

  " Havalandırma sistemi ve kazan dairesinin havalandırılması,

  " Elektrik ve topraklama tesisatı

   

  Keşif ve Teknik Etüt

  Dönüşüm işleminden önce sistemin kurulacağı yerde teknik bir etüt yapılmalıdır. Bu aşamada kurulacak sistemin ısıl kapasitesi, cihaz seçimi, bacanın uygunluğu, havalandırma sisteminin belirlenmesi gibi dönüşümle ilgili teknik konularla ilgili ön çalışmalar yapılır.

   

  Kalorifer Kazanının Uygunluğu ve Dönüşümü

   

  Mevcut kalorifer kazanının ısıl kapasitesi ile birlikte binadaki mevcut radyatörlerin kapasitesine bakılarak, gerekiyorsa yeniden ısı hesabı yapılarak kazan kapasitesi ve tipi belirlenir. Mevcut kazanda tadilatlar yapılarak dönüşümün sağlanabileceği durumlar vardır. Ancak tadilatlı dönüşümden sonraki kazanların verimi, yeni doğalgazlı kazanlardan düşük olduğu için tercih edilmemektedir.

   

  Bacanın Uygunluğu

  Doğalgaz dönüşümlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de dönüşümden sonraki baca daraltılmasıdır. Katı ya da sıvı yakıta göre hesaplanmış baca kesitinin doğalgaz dönüşümünden sonra tekrar hesaplanması gerekir.

   

  Doğalgaz kullanımında daha az yakma havası kullanılması nedeni ile daha az baca gazı oluşacaktır. Bu nedenle baca kesitinin daraltılması gerekmektedir.

   

  Doğalgaz kullanımında bacanın eski haliyle kullanılması bacada yoğuşmaya neden olur. Bu durum bacada hasarlara ve kazan borularında çürümeye neden olur.

   

  Havalandırma Sistemi ve Kazan Dairesinin Havalandırılması


  Yanma için gerekli teorik hava ihtiyacından daha fazlası kazan dairesine verilmelidir. Havalandırma, alt ve üst havalandırma menfezleri ile sağlanır. Alt ve üst havalandırma menfezlerinin boyutlarının hesabı standartlarda belirtilmiştir.

   

  Elektrik ve Topraklama Tesisatı

  Doğalgaz dönüşümünde kazan dairelerinde elektrik donanımı yönünden alınması gereken en önemli tedbir, ana elektrik şalterinin ve kumanda panosunun kazan dairesi dışına yerleştirilmesidir. Her kazan için ayrı topraklama yapılmalı ve aydınlatma sistemi standartlara uygun olarak yerleştirilmelidir.