• Türgaz Doğalgaz

  Bir evin sıcak yuvaya dönüşebilmesi için doğal gaza geçişiniz esnasında, tüm yaşam kaynağı olan tesisatların doğru ve kaliteli bir şekilde yapılmış olması gereklidir. Aynı şekilde zaten içinde bulunulan ev, bina ya da iş yeri olsun istenilen ısı verimini alamıyorsanız veya zaman içinde yıpranmış ve bakım isteyen yada komple yenilenmesi gereken tüm tesisatlarda hizmet veriyoruz. Doğal gaz tesisatından kalorifer tesisatına yada su tesisatına kadar her konuda tesisat ustası ile size en kalıcı çözümleri en uygun fiyata sağlıyoruz. Tüm ustalarımız kendi alanlarında birer profesyonel olup hepsi işlerinde gereken bilgi ve tecrübeye fazlasıyla sahiptir ve bunu da ortaya çıkardıkları işlerden sürekli kanıtlamaya da devam etmektedir. Bu tesisatın kalıcı ve sağlam olabilmesi oldukça önemlidir. Çünkü nasıl ki sağlam bir temel üzerine kurulmamış bir ev ne kadar gösterişli olursa olsun dayanıklı olmayıp kısa sürede yok olabilirse tesisat ustasının elinden çıkmamış bir tesisatın da ömrü ne yazık ki çok uzun süre olmayacaktır. Bu yüzden ustanın gerçek bir usta olabilmesi için tesisatı kurarken ve yapılandırırken can güvenliğinin yanı sıra kalıcı ve kaliteli bir hizmet verebilmek için en iyi ve doğru malzeme seçimini de yapabilmesi gerekmektedir.


  Doğalgaza Geçmek İçin

  Apartmanda oturanlar için öncelikle apartman yönetim kurulunun doğalgaza geçiş konusunda en az %51 çoğunlukla karar alması gerekmektedir. Merkezi sistemle ısıtılan binalarda, doğal gaza geçişin merkezi mi, yoksa bireysel mi olacağı ise yine apartman yönetim kurulunun %51 çoğunluk kararı ile olur.

   

  Merkezi sistem ile doğalgaza geçilecek ise sadece kazan dairesinde dönüşüm işlemi olur. Ayrıca dairelere gaz alınıp, sıcak su ve pişirme amaçlı da kullanılacaksa, bunun için de ayrı bir karar alıp, ortak kolon hattı çektirilmesi gerekmektedir.


  Doğalgazın Konut Kullanımındaki Isıtma Tipleri

  En temiz ve en ucuz yakıt olan doğalgazın konutlarda kullanılması daha kolay ve daha ekonomik bir kışa "merhaba" demek anlamına geliyor. Çünkü doğalgaz gerek ısıtmada ve sıcak su temininde, gerekse pişirmede büyük avantajlar sağlıyor. Doğalgazla beraber kömür kokusu, is, duman bitiyor; "kömür bitti", "tüp kalmadı" derdi sona eriyor. Konutlarda doğalgaz kullanımı üç grupta toplanabilir; ısıtmada, sıcak su temininde ve mutfakta. Konutlarda, kömür ya da sıvı yakıtlı soba ile ısıtmada, konutun tek noktadan ısıtılması ve ısıl veriminin düşüklüğü enerji israfına neden olmaktadır. Kömürlü kalorifer kazanlarında %4045 düzeyindeki ısıl verim, kazan doğalgaza dönüştüğünde % 7074'lere çıkmaktadır. Ekonomik ömrünü yitirmiş kazanların doğalgaza uyumlu kazanlarla yenilenmesi durumunda ise verim %8085'lere yükselmektedir.

   

  Doğalgazla çalışan kazanların işletilmesinde insan faktörü minimuma indiği için kontrolleri son derece kolaydır, rasyonel ve dengeli ısıtma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca doğalgaz cihazları çok fonksiyoneldir. Bir kombi kat kaloriferi ile hem ısıtma, hem de sıcak su elde edilebilmektedir. Bir kalorifer kazanı ile apartmandaki her daire ortak ısıtılabileceği gibi, her daire bağımsız da ısıtılabilir.


  Apartman Dairelerinde Bağımsız Isıtma

  Sobalı apartman dairelerinde doğalgazla ısıtma için doğalgaz kombi kat kaloriferleri kullanılabilir.
  Çok değişik tip ve kapasitelerde doğalgaz kombileri mevcuttur.Odanın büyüklüğü, izolasyonu, ısı kaybı benzeri faktörler değerlendirilerek en uygun kapasiteli kombi seçilmelidir. Baca bağlantılı, dış duvar bağlantılı (hermetik) ve bacasız olmak üzere iki kombi türü mevcuttur.

   

  Doğalgazlı kombi kat kaloriferi kullanımında ise dairelerin odalarına döşenen borular ve oda duvarlarına monte edilen radyatörler vasıtasıyla ısınma sağlanmaktadır. Kombi tipleri bacalı ve hermetik olmak üzeri 2 çeşittir. Ayrıca baca bağlantılı kat kaloriferleri de kullanılabilmektedir.


  Apartmanlarda veya Sitelerde Ortak Isıtma

  Doğalgaza henüz geçmeyen apartmanlar genelde kömürlü ya da fueloilli kalorifer kazanları ile ısıtılmaktadır. Ekonomik, temiz ve kullanışlı olması açılarından bu kazanlarda doğalgaz yakılması çok daha avantajlıdır.

   

  Ortak bir kalorifer kazanı ile ısıtma yapıldığında daireler, sıcak su sayacı gibi ek ölçme cihazları kullanmak suretiyle kazanın girişine takılan sayaçta okunan gaz giderinden kendilerine düşen miktarı tam olarak pay edebilirler. Ancak, böyle bir ek masrafa girilmemesi halinde, kömür veya fueloil kullanmada olduğu gibi belli bir takım kıstaslar (metrekareye bölmek gibi) kullanılacaktır.

   

  Doğalgazın radyatörlerde termostatlı vana kullanılması ile son derece kontrollü olarak yakılabilmesi sonucunda hem konfor hem de büyük miktarda yakıt tasarrufu sağlar. Önemle üzerinde durulması gereken bir nokta da genellikle kazan dairelerinin havalandırma, elektrik ve baca tesisatlarının standartlara uygun olmasıdır. Kullanılmakta olan kazanların pek çoğu ekonomik ömrünü tamamlamış durumdadır. Bunlar dikkate alınarak doğalgaza geçmeden önce kazan ve kazan dairelerinin yetkili kurum ya da yetkili firmalara bakım ve onarımlarının yaptırılması ve gerekiyorsa kazan değişimlerinin yapılması verim ve güvenlik açısından çok önemlidir.

   

  Keşif ve Teknik Etüt

  Dönüşüm işleminden önce sistemin kurulacağı yerde teknik bir etüt yapılmalıdır. Bu aşamada kurulacak sistemin ısı kapasitesi, cihaz seçimi, bacanın uygunluğu, havalandırma sisteminin belirlenmesi gibi dönüşümle ilgili teknik konularla ilgili ön çalışmalar yapılır.