• Türgaz Kazan sistemleri

  Sitelerde, apartmanlarda, kalite markaları tercih ettiğimiz doğalgaz kömür filoil kazanlarından başlayarak, güvenli malzemelerle tesisatlarınızı kuruyoruz. Çalışmalarımızda, güvenlik öncelikli kuralımız olup, kullandığımız malzeme ve gereçleri bu doğrultuda seçiyoruz işlerinizi güvenilir ellere ve güvenilir malzemelere bırakmak, içinizi rahatlatmak istiyorsanız lütfen bizi arayınız.

   

  Kazan Nedir? Ne işe Yarar?

  Katı. sıvı ya da gaz halindeki bir yakıtın yakılarak, kimyasal enerjisinin ısı enerjisine döndürülmesini sağlayan, ve bu ısı enerjisi ile akışkan bir sıvıyı ısıtarak, ısıyı başka bölgelere aktaran basınçlı bir kaptır.Kazanların verimliliği ise yanma esnasında oluşan ısının hangi oranda kullanma mahalline taşındığına bağlıdır. Yanma sonucu oluşan ısı enerjisinden ne kadar yüksek yararlanırsak o oranda yakıt tüketimimiz düşük, atmosfere bıraktığımız atık gazlar o kadar az ve kazan için yapacağımız işçilikte o oranda az olacaktır.

   

  Kazanların Çalışma Prensibi

  Yakıt ocak adı verilen kapalı bölümde bir brülör vasıtası ile yakılır. Sistemde kullanılan akışkan, yanma odasına ışınım ve taşınım yoluyla, kazanın konveksiyon yüzeyi denilen diğer kısımlarında ise sadece taşınım yoluyla ısıtılır. Isıtılan ya da buharlaştırılan akışkan çeşitli proses ya da ısıtma uygulamalarında kullanılmak üzere kazanı terk eder.

   

  Kullanım Akışkanın Özelliklerine Göre Kazanlar Nelerdir?


  Kullanım akışkanın özelliklerine göre kazanlar;
  1-Sıcak su kazanları
  2-Kızgın su kazanları
  3-Kızgın yağ kazanları
  4-Buhar kazanları
  olarak 4 grupta incelenir


  Kızgın Su Kazanları

  Özellikler motorin ve fuel oil gibi sıvı yakıtlar ile doğal gaz ve LPG gibi sıvı yakıtlar, yakmak üzere dizayn edilmiş olan bu kazanlar 100.000 kcal/h kapasiteye kadar yalnızca sıvı yakıt ve yalnızca gaz yakıt yakmak üzere dizayn edilmiştir.. 100.000 kcal/h kapasitenin üzerindeki kazanlar ise her iki cins yakıtın özellikleri dikkate alınarak hem sıvı hem de gaz kayıtlar ile kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiştir.Büyük su hacmi sayesinde minimum debi sınırlaması gerektirmez. Konstruksiyonları, alev-duman borulu ve gerçek anlamda üç geçişli olduğundan yüksek verimli kazanlardır...

   

  Kızgın Yağ Kazanları
  Yüksek sıcaklıklarda ısı üretimi en verimli ve emniyetli bir şekilde kızgın yağ kazanları ile sağlanabilmektedir. Kızgın yağ kazanlarından, yapısında herhangi bir değişiğe uğramadan atmosferik basınçta 320 C’ye kadar ısıtılabilen termik yağlar kullanılmaktadır. Kazan ve tesisat borularında sirküle eden termik yağın tesisat ve cihazlarda herhangi bir korozyon ve kireç bağlama gibi bir sakınca söz konusu değildir.

   

  Buhar Kazanı

  Özellikle motorin ve fuel oil gibi sıvı yakıtlar ile doğal gaz ve LPG gibi sıvı yakıtlar yakmak üzere dizayn edilmiş olan bu kazanlar her iki cins yakıtın özellikleri dikkate alınarak hem sıvı hem de gaz yakıtlar ile kullanılabilecek şekilde dizayn edilirler. Konstruksiyonları, alev-duman borulu ve gerçek anlamda üç geçişli olduğundan yüksek verimlidirler. Dizaynları dolayısıyla yanma ve yüzeylerdeki ısı transferleri mükemmel olduğundan ortalama verimleri yakıt cinsine bağlı olarak %86 mertebesine kadar yükselebilirler


  Yapılışlarına Göre Kazan Çeşitleri Nelerdir?
  Yapılışlarına göre kazan'lar, döküm kazanları ve çelik kazanlar olmak üzere 2 grupta incelenir.

   

  Döküm Kazanlar

  Döküm kazanlar sıcak su ve alçak basınçlı (0,5 atü) buhar üretiminde kullanılabilirler. Bu kazanlarda işletme basıncı 4 – 6 kg/ cm2 değerindedir.


  Fosil yakıtlar esas olarak karbon ve hidrojenin bileşiminden oluşmuştur. Yakıt içindeki hidroje oranının yüksek olması duman gazları içerisindeki su buharı oranı ve dolayısıyla su buharının yoğuşma noktası sıcaklığının yüksek olmasını gerektirir. Duman gazı içerisindeki su buharı ve su buharının yoğuşma noktası sıcaklığı aynı zamanda yanma için gerekli hava fazlalığına bağlıdır. Hava fazlalığı ne kadar düşükse su buharının yoğuşma noktası sıcaklığı o kadar yüksektir. Bu durumda, dumandaki su buharı oranı yükselir. Diğer taraftan ise hava fazlalığının düşük olması kazan verimini olumlu yönde etkiler. Hava fazlalığı düşükse kazan verimi yüksek, yakıt tüketimi az olmaktadır. Üflemeli yakma sistemlerinde ekonomik nedenlerle mümkün olduğu kadar düşük hava fazlalığı amaçlanır.


  Yakıt Cinslerine Göre Kazanlar

   

  Katı Yakıtlı Kazanlar

  Kazanda üretilecek olan enerjiyi katı yakıtların ( odun, kömür, talaş..) yakılması sonucu enerji üretilen kazanlardır..


  Sıvı Yakıtlı Kazanlar
  Kazanda üretilecek olan enerjiyi sıvı yakıtlar (fuel oil, motorin, gaz yağı..) yakılması sonucu enerji üretilen kazanlardır..


  Gaz Yakıtlı Kazanlar
  Doğal gaz, biyo gaz, hava gazı ve jeneratör gazı yakılması sonucu enerji üretilen kazanlardır..


  Kömür Kazanları
  Kömür yakılan yarım silindirik kalorifer kazanlarında 70/ 76 boru yerine 83/ 89 boru kullanılmalıdır.


  Kömürlü kalorifer kazanlarında elektrikler kesildiğinde çoğu kez sıcaklık yükselmekte, hatta bazı durumlarda kaynama olabilmektedir. Bu nedenle kömürlü kazanlarda konstrüksiyon basıncı seçilirken kat yüksekliğine en az 1 atü ilave edilmelidir. Kömürlü kazanlarda hava miktarını ve fan kapasitesini belirlerken 1 kg. linyit için 13 – 15 m3/ h hava almak yeterlidir.


  Kazan ısıtma yüzeylerine kül ve kurum korozyona neden olduğundan ve ısı geçişini engellediğinden, kısa sürelerde temizlenmelidir. Isıtma sezonu sonunda ise duman boruları ve diğer ısıtma yüzeyleri tel fırça ile temizlenip, yüzeyler yağlanmalıdır. Baca bağlantı kanalı izolasyonunda telli beyaz cam yünü kullanılmalıdır.

   

  Doğal Gaz Kazanları
  Doğal gazın özelliği dolayısıyla, doğal gaz kazanları dizayn ve konstrüksiyonunda bazı farklılıklar yaratılmalıdır. Bu farklılıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

   

  - Doğal gaz alevinin radyasyon kabiliyeti az olduğu için, doğal gaz kazanlarında konveksiyon yüzeyleri büyük öneme sahiptir. Bu yüzeyler çok iyi düzenlenmelidir.

  - Baca gazları içerisinde su baharı oranı çok yüksektir. Bu nedenle, a) Soğuk yüzeylerde yoğuşma olamaması ve korozyonun önlenmesi gerekir. b) Düşük sıcaklık ısıtmasına uygun olmalıdır. Korozyona dayanıklı özel alaşımlı döküm kazanlar, doğal gaz yakılması halinde sıcak su kazanı olarak büyük avantaj sağlarlar.

  - Zayıf radyasyon özelliğine bağlı olarak, ocak sıcaklığı yüksektir. Özellikle çelik kazanlarda suyla soğutulmayan yüzey bırakılmamalıdır...


  Kazanlarda Verimliliğin Arttırılması
  Çoğu endüstriyel tesiste enerjinin önemli miktardaki bölümünü kazanlar tüketmektedir. Bu nedenle kazanların çalışması optimize edilerek önemli miktarda enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu sistemlerde yapılacak küçük iyileştirmelerin enerji tüketimi ve enerji maliyetlerindeki azalmada önemli yansımaları olabilir.


  Sabit bir kazan ısı çıkış oranı için, yanma veriminde olacak her %1’lik bir artış, %1’lik bir yakıt tasarrufu demektir. Dikkate değer miktarda bir enerji ve para tasarrufu hava-yakıt karışım oranını optimize ederek ve dolayısıyla kazan verimini arttırarak sağlanabilir. Baca gazının bileşimi ve sıcaklığı, kazan veriminin tespitinde kullanılan göstergelerdir. Gaz analizörlerinin bir çoğu doğrudan kazan verimini göstermekle beraber baca gazlarının bileşim oranını ve yanma sıcaklığını da gösterir...


  Kazanlarda Hava-Yakıt Oranının Optimize Edilmesi
  Kazanlarda hava-yakıt oranının periyodik olarak kontrol edilip modifiye edilmesi verimi arttırmanın en kolay yöntemlerinden biridir. Yüksek sıcaklıkta çalışan kazanların çoğu %10 ile %20 arasında bir fazla hava kullanırlar. Hava miktarının teorik miktardan çok fazla veya az olması verimi düşürür. Hava-yakıt oranı akış debilerinin ölçülmesiyle veya çıkan gazların analizi ile tespit edilebilir...

   

  Kazanlarda Yakma Havasının Isıtılması

  İşletmelerde oluşan atık ısının değerlendirilebileceği bölgelerden bir tanesi de tesiste bulunan kazanlarda kullanılan yakma havasının ısıtılması olmalıdır. Bu enerjinin kaynağı olarak yüksek sıcaklıkta kazanı terk eden egzoz gazları kullanılır. Bir ısı eşanjörü baca sistemine veya çıkışına yerleştirilerek egzoz gazıyla giriş havası ısıtılır. Yanma havasının her 28C sıcaklık artışında yanma verimi de yaklaşık olarak %1 oranında artmaktadır...

   

  Merkezi Sistem Kalorifer Kazanı
  Katı yakıtlı kat kaloriferi kazanları odun ve linyit kömürü yakmaya elverişli olarak 5 kapasitede üretilmiştir. . Kullanımı kolay, verimi yüksek olmasının yanında, ömrünün de uzun olması için daha kalın malzeme kullanılarak imal edilmiştir. Asit oluşturabilecek gazların tümünün bacadan atılması kumanda panosu tarafından sağlanmıştır.Bu da kazanın ömrünün uzamasında hayati önem taşımaktadır..

   

  130.000 kcal/h kapasitede 160.000 kcal/h kapasite olarak iki farklı şekilde tasarlanmıştır..
  Elektronik kumanda paneli ile sistemin tüm aşamalarda kontrolü mümkündür. .
  Şık görünümü ile bulunduğu mekana uyum sağlar. .
  Bakımı kolaydır, bol yedek parça ve yaygın servis ağına sahiptir...

   

  Bilgisayarlı elektronik kumanda panosu sayesinde çok hassas ve verimli çalışması ile yakıt tasarrufu sağlandığı gibi kazan ömrünün uzamasına katkıda bulunmaktadır...

   

  Kazan suyu sıcaklığı kumanda termostatı ile ayarlanır. Ayrıca su sıcaklığının herhangi bir nedenle 100°C ye yükselmesi halinde dışarıdan müdahele ile limit termostat devreye sokularak fan durdurur. Bu iki emniyet dışında, su sıcaklığının 90°C yi bulması durumunda sirkülasyon pompası anahtarının açık veya kapalı olmasına bakmaksızın çalışıp aşırı ısınmadan doğan riski azaltıp üçüncü bir emniyet sağlar.

   

  kazanlar yüksek çekişli bacalarda yakıt tasarrufunu sağlamak amacıyla baca klapesi ile donatılmıştır. Dışardan görülebilen konumları sayesinde kullanıcı tarafından kolaylıkla ayarlanabilmektedir...


  Kazan Temizliği Ve Bakımı Neden Yapılmalıdır
  Kazan temizliği düzenli olarak yapılmalıdır. Çünkü kazanınızın iç kısmı temiz olduğunda içerde yanan doğalgaz metale daha yakın temasta bulunur ve kazan içerisindeki suyun daha erken ısınmasını sağlar. Buda daha az yakıt kullanarak kazan içindeki yakıtın daha kısa sürede temizlenmesine neden olur sonuç olarak peteklerinizin daha erken ısınmasına yol açar.

   

  Daha da önemlisi yaptıracağınız kazan temizliği ve bakımları merkezi kazan sisteminizin daha uzun ömürlü olmasını sağlar ve kış ortasında arıza yapıp sizi soğukta bırakmaz.

   

  Can ve mal güvenliğiniz için en azından her yıl kazanınızın temizlik ve bakımını yaptırın hem güvende olun hem yakıttan tasarruf edip kazançlı çıkın...