• Kaç Tip Kombi Vardır?

   

  Kombiler, atık gazı tahliye tiplerine göre ikiye ayrılırlar.


  1. Atık gazı bina bacasından tahliye eden Bacalı tip kombiler,
  2. Kapalı yanma odasına sahip olduğu için dış ortam ile kombi baca çıkışı arasında bağlanmış bir eşmerkezli (iç içe geçmiş) baca seti ile yanması için gerekli havayı dışarıdan alıp ve yanmış atık gazı da (iç borudan) dışarıya tahliye eden Hermetik tip kombiler.


  Ancak günümüzde bacalı tiplerin kullanımı (havalandırma ve baca tahliyesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle) son derece azalmış olup yaygın olarak Hermetik kombiler kullanılmaktadır.


  Bunun dışında kombiler, yanma tekniğine göre de ikiye ayrılırlar.
  1. Klasik (konvansiyonel) kombiler.
  2. Yoğuşmalı kombiler.


  Yoğuşmalı kombiler klasik kombilerden daha verimli, daha az tüketim, daha az atık gaz emisyonu ile çevreci ve daha hassas ayar özellikleriyle daha konforlu olmaları gibi nedenlerle yaygınlaşmaktadır.